Religionsfrihed for alle

I en ny rapport giver Institut for Menneskerettigheder en introduktion til retten til religionsfrihed, herunder en beskrivelse af hvad denne rettighed indbefatter, en oversigt over forskellige former for (og grader af) krænkelser af retten til religionsfrihed og eksempler på grupper, der er særligt udsatte for krænkelser.

Dernæst præsenteres et overblik over europæiske og nordamerikanske tiltag til at styrke retten til religionsfrihed i udenrigs- og udviklingspolitik.

Sluttelig præsenterer rapporten en række ideer til, hvordan dansk udenrigs- og udviklingspolitik kan bidrage til at styrke og beskytte retten til religionsfrihed og anbefaler, at der nedsættes et udvalg til at arbejde videre med området.

Klik her for at læse hele rapporten