Når moskéen hejser Dannebrog

I lighed med mange kirker i Danmark har også Hamad Bin Khalifa-moskéen på Nørrebro i København en flagstang, ja, faktisk to, og her hejser man Dannebrog ved større begivenheder. Men det vækker til modstand: Nogle danskfødte bryder sig ikke om, at muslimer hejser Dannebrog, og nogle muslimer finder brug af korsflaget forkert i forbindelse med en moské.

Forud for den interreligiøse konference i The World Interfaith Harmony Week var flagene også rejst, men nogen – eller nogle – pillede dem ned, uden at det blev set hvordan.

I den anledning skriver den ene af bloggens to redaktører, Gina Al-Farra, følgende:

Når man er et rettroende menneske, gælder det om at holde en moderat og afbalanceret linje. Inden for Islam er begrebet al din wasat velkendt; på dansk kan det arabiske begreb wasat for eksempel gengives med ordene den gyldne mellemvej.

Og dog har mange muslimer en tendens til at pege på hinanden og til at proklamere, at de selv, i deres egen forståelse og angiveligt også i Allahs øjne, netop er de bedste troende og velsete af Allah. Det sker, uden at de vel at mærke taler med hinanden om, hvad det er, der gør én til den bedste muslim.

Er det kun at bede de fem daglige bønner? At faste i ramadanen og betale sin zakat (sit årlige bidrag)? Handler det kun om at værne om sin religion og fremme den uden at tage hensyn til alle andre, som ikke deler den samme trosretning?

Hvad er det, som gør, at nogle føler sig hævet over loven og tillader sig at rive de dannebrogsflag ned, som blev hejst i lørdags i forbindelse med den konference i den store moske, som gennemførtes som en del af The World Interfaith Harmony Week?

Man har i årevis prøvet at skabe baggrund for dialog og samarbejde mellem forskellige trosretninger i Danmark, herunder at mindske de misforståelser og konflikter, som var affødt af forskellene mellem dem.

Man har i mange år håbet på, at de tre store trosretninger i Danmark, kristne, muslimer og jøder, ville begynde at snakke sammen – og hvor kunne man starte en sådan dialog bedre end under det danske flag? Vi bor jo alle her.

Flagets symbol er ikke kun religiøst; det er også udtryk for en følelse af fællesskab. Ved at rive det ned kommer man indirekte til at markere, at man ikke vil være en del af det danske fællesskab.

Men man kan ikke tillade sig at agere på denne måde i alles navn. Vedkommende, der trak flaget ned, havde ingen ret til at optræde i religionens navn eller på alle andres vegne.

Det gælder også, hvis vedkommende slet ikke var muslim, men evt. en anden, som ønsker at fremme had mod muslimer på denne måde.

Det er ikke dét, man deler i Den Store Moske. Hvis nogen ikke kan forholde sig positivt til moskéens moderate retning, som er anbefalet af vores profet, så må man bede dem holde sig væk.

I moskeen vil vi leve i fred med alle, og den slags voldsomme handlinger tager vi på moskeens vegne afstand fra.

Ser man på verdenskortet, finder man mindst 40 flag med kors på og ca. 15 flag med halvmånen. Der findes lande som Kina, der har kommunistiske symboler på flaget. Hvis kinesiske muslimer vil deltage i en international begivenhed, må de så heller ikke hejse det kinesiske flag?

At hejse et flag er tegn på fællesskab og ikke på underkastelse.

Vi bor her. Vi er, om man vil det eller ej, en del af fællesskabet. Hvis man ikke synes om dét, så må man gå ind i en dialog og fremføre sine argumenter – men ikke reagere med vandalisme rettet mod flaget.

Min konklusion er, at man ikke kan føre dialog, hvis man ikke taler med hinanden. Det gælder også, hvor første tilløb til diskriminering ligger internt blandt muslimer. Så er man medvirkende til at danne det parallelsamfund, som muslimerne i Rovsingsgade prøver at undgå.

Men holder man op med at ophøje sig selv og i stedet er en del af fællesskabet i byen, så vil andre også respektere ens tro. Ved at hejse flaget viser man respekt for hinandens tro og tilværelse.

Og der vil komme flere begivenheder, hvor moskéen igen vil hejse flaget.

Kom og vær med i dialogen.

Kom, snak med os og til os.

Vær med blandt dem, der vil fremme freden.