Muslimer og kristne opfordrer til at vise flygtninge venlighed og respekt

Danske Kirkers Råd og Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne, som består af valgte repræsentanter for danske muslimske trossamfund og kristne kirker, opfordrer til at vise de flygtninge og asylansøgere, der i disse uger og måneder søger til Danmark, hjælp, venlighed og respekt.

Millioner af mennesker er lige nu på flugt. En stor del af flygtningene kommer fra det borgerkrigshærgede Syrien. Millioner af flygtninge herfra har allerede søgt tilflugt i nærområderne i Libanon, Jordan og Tyrkiet. En del søger til Europa, som lige nu oplever de største flygtningestrømme siden slutningen af 2. verdenskrig.  Medierne har de sidste måneder bragt billeder og beretninger om de overfyldte skibe, der har fragtet flygtningene over Middelhavet. En mindre del af flygtningestrømmen er nået til de danske grænser.

Man kan have forskellige opfattelser af, hvilken flygtninge- og asylpolitik Danmark bør anlægge. Uafhængigt af dette opfordrer Danske Kirkers Råd og Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne til at man viser de flygtninge og asylansøgere, som er ankommet til Danmark venlighed og respekt, mens de er her, sådan som mange allerede gør.

Vores gudstro kalder på konkret handling over for mennesker i nød. Således er der et kald i vores hellige bøger om, at vi skal tage imod den fremmede, den sultne, den nødlidende. Som kristne og muslimer i Danmark opfordrer vi til lokal handling.

Vi opfordrer til, at kirker, menigheder og andre trossamfund, gør en indsats for - inden for lovens rammer – at modtage flygtninge og asylansøgere med medmenneskelighed og venlighed, så de kan mærke, at vi bekymrer os om dem.

Danske Kirkers Råds forretningsudvalg og Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne