Kristne og muslimer fordømmer ekstremisme og vold begået i religionens navn

 

Center for Interreligiøs Dialog under Organisationen for Islamisk Kultur og Relationer, og det Pavelige Råd for Interreligiøs Dialog, holdt deres niende dialogkonference 24-26. november i Teheran, Iran, under det fælles formandskab bestående af Abuzar Ibrahimi Turkaman, formand for Organisationen for Islamisk Kultur og Relationer, og kardinal Jean-Louis Tauran, formand for det Pavelige Råd for Interreligiøs Dialog. Ved mødets afslutning enedes deltagerne om følgende:

  1. To årtiers dialog mellem ovennævnte institutioner har givet anledning til bedre viden og gensidig forståelse;
  2. Deltagerne understregede, at konstruktiv kristen-muslimsk dialog spiller en afgørende rolle i opbygningen bedre samfund;
  3. Spiritualitet er både en guddommelig gave og frugten af en menneskelig rejse, der fører til sandhed;
  4. Ægte spiritualitet gør os i stand til at genkende Guds nærvær og handling i os selv og i verden;
  5. Medierne opfordres til at påtage sig deres særlige rolle for at fremme positive relationer mellem kristne og muslimer;
  6. Deltagerne fordømte alle former for ekstremisme og vold, især begået i religionens navn.

Deltagerne besluttede at holde næste konference i Rom i 2016, efter et forberedende møde i 2015.