Hvem sagde, at muslimer ikke tager afstand fra Islamisk Stat?

Uanset, at muslimske kredse i Danmark har taget afstand fra og fordømt den brutale terror, som udøves af Islamisk Stat, bliver der ved at lyde kritik af, at danske muslimer forholder sig tavse.

Derfor gentager denne blog udtalelser, som allerede har været bragt andetsteds.

 

Pressemeddelelse om et optog lørdag den 13. september

At dræbe ét menneske er som at dræbe hele menneskeheden.

Vi siger NEJ til (U)Islamisk Stat!

Den seneste udvikling i Syrien og Irak med aktøren ”Islamic State of Iraq and the Syria”/ISIS også kendt under navnet ”Islamisk Stat”/IS kalder på en reaktion. Tilstedeværelsen af ISIS har cementeret den eksisterende indignation over hvad det syriske folk har måttet gå igennem på tredje år.

Om det er ISIS med deres gruopvækkende og bestialske handlinger i Irak og Syrien eller om det er det syriske regime med Bashar Al-Assad i spidsen for de vedvarende myrderier og undertrykkelse af den civile befolkning, siger vi fra i enhver henseende. Uagtet hvad ISIS forsøger at propagandere for, så er enden på det syriske folks lidelser ikke ISIS!

Den seneste tid har vi været vidne til brug af tortur, voldtægter og henrettelser af krigsfanger og civile, der ikke følger gruppens anvisninger. (U)Islamisk Stats forfølgelse og massakre på religiøse mindretal – muslimer som ikke-muslimer – er dybt forkasteligt, og ligger langt fra den tolerance, respekt og (religions)frihed, som Islam giver udtryk for og som blev praktiseret af vores velsignede profet Muhammad (Fred være med ham).

Derfor har vi valgt at afholde et optog lørdag den 13. september kl. 18.00 fra Den Røde Plads på Nørrebro til Dronning Louises Bro. Optoget har til formål at sige fra over for de bestialske handlinger, der pt. pågår med blandt andet ISIS som drivkraft. Vi, som initiativtagere, ønsker ikke, at ISIS skal have lov til at foretage uhyrligheder af nogen art, heller ikke under dække af religion.

Med optoget ønsker vi at samle danskere på tværs af etnicitet, tro/ikke-tro, politisk tilhørsforhold mm. Netop fordi fordømmelsen af disse bestialske handlinger hviler på et moralsk grundlag med afsæt i almen humanisme.

For nærmere information kan initiativtagerne angivet nedenfor kontaktes:

Tarek Ziad Hussein, +45 2819 8778 / tarek-hussein07@hotmail.com

Zubair Butt Hussain, +45 2972 0224 / abumadina2007@gmail.com

 

   

Klik her for at se facebookside om arrangementet

Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne støtter op om optoget og anbefaler, at også kristne deltager.

Se indslag i TV2 News med Tarek Ziad Hussein og Zubair Butt Hussain:

 

Klik på billedet åbner TV2 News' facebookside uden for denne blog

Klik på billedet åbner TV2 News' facebookside uden for denne blog

 

Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne har allerede den 13. august 2014 offentliggjort denne udtalelse:

Kristne og muslimer kalder til handling i Irak

Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne udtrykker dyb bekymring over situationen i Irak. Vi tager skarpt afstand fra den forfølgelse af kristne, muslimske og andre religiøse og etniske mindretal, der finder sted og opfordrer til handling fra det internationale samfund.

Den radikale militaristiske bevægelse ’Islamisk Stat’ (IS) har taget kontrollen over en række byer i Irak heriblandt Mosul, hvor kristne, yazidier og muslimske mindretal undertrykkes, forfølges og bliver slået ihjel. Der er brug for øjeblikkelig handling og for en fælles indsats på tværs af religiøse tilhørsforhold.

Det er dybt bekymrende, at steder som Mosul og andre steder i Irak, hvor kristne og muslimer har levet side om side i århundreder nu danner rammen for undertrykkelse og forfølgelse.

Vi opfordrer derfor det internationale samfund til handling mod disse overgreb og til, at kristne og muslimer i Danmark og rundt om i verden ikke bruger disse situationer som anledning til at så yderligere splid mellem mennesker af forskellige religioner, men i stedet til at bygge bro og stå sammen mod undertrykkelse af religiøse og etniske minoriteter.

Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne har eksisteret siden 2008 som et initiativ mellem Danske Kirkers Råd og Muslimernes Fællesråd for at styrke samarbejdet og gensidig forståelse på tværs af religiøse tilhørsforhold.

På vegne af Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne

Domprovst Anders Gadegaard, Formand for Danske Kirkers Råd, Formand for Kontaktgruppen

Birte Jacobsen, Folkekirken

Peter Götz, Det Danske Missionsforbund

Erling Tiedemann, Den Katolske Kirke

Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd

Dr. Asmat Mojaddedi, Muslimernes Fællesråd, Formand for Kontaktgruppen

Sami Kücükakin, Formand for Muslimernes Fællesråd

Gina Al-Farra, Dansk Islamisk Råd

Stine Høxbroe, Muslimernes Fællesråd

 

Endelig kan det også nævnes, at Danske Kirkers Råd den 27. august 2014 enstemmigt har opfordret til solidaritet med de forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter i Irak

Danske Kirkers Råd udtrykker dyb bekymring over situationen i Irak. Vi tager skarpt afstand fra den forfølgelse af kristne og andre religiøse og etniske mindretal, der finder sted og opfordrer til handling fra det internationale samfund og forbøn for de forfulgte mindretal.

Den radikale militaristiske bevægelse ’Islamisk Stat’ (IS) har taget kontrollen over en række byer i Irak, hvor kristne, yazidier og muslimske mindretal undertrykkes, forfølges og bliver slået ihjel. Folk flygter i tusindtal, andre bliver taget til fange og mange har mistet livet ved brutale drab. Der er brug for øjeblikkelig handling og for en fælles indsats mod denne militaristiske bevægelse.

Det er dybt bekymrende, at steder i Irak, hvor kristne og muslimer har levet side om side i århundreder, nu danner rammen for undertrykkelse og forfølgelse.

Vi opfordrer sammen med Kirkernes Verdensråd, Vatikanet, Evangelisk Alliance og kirkeråd rundt om i verden alle kristne menigheder til at gå i forbøn for og vise solidaritet med de undertrykte og forfulgte i Irak.

Desuden opfordrer vi til at støtte de initiativer, som ngo’er, missionsselskaber og kirkelige nødhjælpsorganisationer har taget sammen med lokale partnere i Irak til for at hjælpe mennesker på flugt.

Samtidig opfordrer vi til samarbejde på tværs af religiøse tilhørsforhold i fælles indsats for at sikre de religiøse og etniske minoriteters rettigheder, værdighed og overlevelse i Irak.

 

Bøn for fred i Irak

Herre, vort lands situation er alvorlig,  og de kristnes lidelser er mange og forfærder os.

Derfor beder vi dig, Herre, om at redde vores liv, give os tålmodighed og mod til fortsat at vidne om vore kristne værdier med tillid og håb.

Herre, freden er grundlaget for alt liv; giv os fred og stabilitet, så vi kan leve uden frygt, uden angst.

Med værdighed og glæde. Din er æren i al evighed!

+ Louis Raphaël I Sako, kaldæisk patriark af Babylon, Irak den 30. juni 2014