Growing together – confronting mutual challenges

Den 11. – 13. november 2014 mødtes kristne og muslimske repræsentanter fra Danmark og Norge med kristne og muslimer fra Libanon, Syrien, Irak, De forenede arabiske Emirater, Jordan, Saudi Arabien, Tyrkiet og Egypten. Dette var den tredje konference for religiøse ledere og lærde, organiseret af Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne i Danmark i samarbejde med The Arab Group for Muslim-Christian Dialogue.

Klik her for at læse The Istanbul Statement, konferencens sluterklæring (engelsk)

Se også dialogens hjemmeside www.danisharabdialogue.org

Konferencen var finansieret af Det arabiske Initiativ (Udenrigsministeriet)