Bloggen er oprettet og drevet af Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne.

Den redigeres i fællesskab af Gina Al-Farra og Erling Tiedemann (ansv.) 

Muslimer og kristne tilhører de to største monoteistiske religioner i Danmark, nemlig kristendom og islam. Kontaktgruppen mellem dem blev etableret i 2008 på baggrund af brevet A Common Word fra en række internationale muslimske ledere og lærde, samt Danske Kirkers Råds respons på brevet. Medlemmerne af Kontaktgruppen er i løbende kontakt med hinanden om relevante problemstillinger og udfordringer. 

 

Struktur og arbejdsform

Kontaktgruppen indgår i den offentlige debat ud fra konkrete problemstillinger og tematikker, som gruppen måtte finde relevante. Desuden kan Kontaktgruppen tage initiativ til eller indgå i samarbejde om konkrete aktiviteter og arrangementer med henblik på at fremme den interreligiøse dialog og styrke kendskabet til og viden om de to religioner. Kontaktgruppen giver gerne råd til myndigheder og andre aktører, hvis der måtte være efterspørgsel. 

Kontaktgruppen udarbejder løbende en oversigt over emner, den finder vigtige at drøfte internt og/eller udtale sig om eksternt - herunder hvordan de tænkes at indgå i den offentlige debat. 

Kontaktgruppen bidrager til en sammenhæng mellem aktiviteter for muslimer og kristne og indgår i et supplerende og koordinerende, ikke-konkurrerende, samarbejde med Kristent-Muslimsk Samtaleforum (KMS), Folkekirke & Religionsmøde og Islamisk-Kristent Studiecenter.

Kontaktgruppen består af kristne og muslimske repræsentanter udpeget/anerkendt af de stiftende medlemmer:
•    Muslimernes Fællesråd: 4 repræsentanter
•    Folkekirken: 2 repræsentanter
•    Den katolske Kirke: 1 repræsentant
•    Frikirkerne: 1 repræsentant.

Formandskabet såvel som sekretærbistand er dobbelt og er således repræsenteret både af muslimer og kristne. Desuden deltager en observatør fra Folkekirke & Religionsmøde ved møderne. Kontaktgruppen har mulighed for at invitere øvrige observatører og søger at sikre sig en rimelig balance mellem henholdsvis kristne og muslimske organisationer. Formålet med observatørerne er at sikre sammenhæng med øvrige dialogtiltag i Danmark. 

 

Aktiviteter

Internationale dialogkonferencer

I 2012 afholdt Kontaktgruppen en dobbeltkonference for kristne og muslimske ledere fra Danmark og Mellemøsten. Første del blev holdt i Beirut, og anden del blev holdt i København. Religionsfrihed, ytringsfrihed og menneskerettigheder var sammen med teologiske drøftelser om etik og gudsbegrebet omdrejningspunkt for konferencerne. Læs om konferencen her.

I løbet af 2014-15 afholder Kontaktgruppen den anden dobbeltkonference, denne gang i Istanbul og København. Her drejer det sig om at identificere hindringer for interreligiøs dialog, forstå den kontekst, de fremkommer i, og foreslå konkrete løsninger, som kristne og muslimer kan gennemføre sammen. Læs om konferencen her.

 

Kronik om religionsfrihed

I maj 2011 skrev Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne en kronik om religionsfrihed i Danmark. Læs kronikken her.

 

Venskabsmiddag for kristne og muslimer

Kontakgruppen for Muslimer og Kristne holdt venskabsmiddag for 75 kristne og 75 muslimer d. 18. januar 2011 i København. Læs om middagen her. Endvidere har muslimske grupper regelmæssigt inviteret kristne til at deltage i ramadan-middage.